greenpark600LS

eye of the tiger S

Uitdaging voor talenten (M/V)

HandbalSchool logoIn september – de exacte datum en tijd worden nog bekend gemaakt - start er in Aalsmeer een nieuwe Handbalschool. In goed overleg met het NHV krijgt de nieuwe Handbalschool een jaar de tijd om te bewijzen dat ze de titel van “Handbalschool NHV” waard is. Voor het goede begrip: de Handbalschool wordt gestart op initiatief van FIQAS Aalsmeer,

maar komt daar verder los van te staan. De school wordt ondergebracht in een aparte stichting met een eigen bestuur en de doelstelling is gelijk aan de doelstelling die het NHV heeft met de handbalscholen: talenten in de gelegenheid stellen om zich verder te ontwikkelen door middel van extra, individueel, gerichte trainingen. Er wordt gestart op de zaterdagochtenden tussen 09.00 en 12.00 uur. De administratieve ondersteuning ligt bij het sportbureau van FIQAS Aalsmeer en de uitvoering (de fysieke training, technische training en paramedische begeleiding) wordt verzorgd door gekwalificeerd ‘personeel’ vanuit het FIQAS-bestand. Voor wie is deze Handbalschool bedoeld? Voor jongens en meisjes in de C-, B- en A-leeftijd van alle handbalverenigingen in de omgeving van Aalsmeer. Belangstelling? Stuur een mailtje met je naam, mailadres en geboortedatum naar: sportbureau@hvaalsmeer.nl.